Статті

Друк

Засідання Науково-методичної ради

Автор: Микитенко Павло. Posted in Новини

Порядок денний
засідання Науково-методичної ради
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
11 квітня 2013 р., 14.00, ауд. 231

1. Сучасні електронні освітні ресурси та їх використання у навчальному процесі університету.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання, заступник директора з наукової роботи та інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформатики
Жабєєв Г.В.

2. Про наукову, навчальну і організаційно-методичну роботу кафедри теорії та історії педагогіки.

Завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор 
Вовк Л.П.

3. Стан впровадження в Інституті історичної освіти мультимедійних засобів навчання.
Голова Науково-методичної ради Інституту історичної освіти, Заслужений працівник освіти України, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти
Ладиченко Т.В.

4. Моніторинг та рейтингове оцінювання діяльності викладачів в інститутах НПУ імені М.П. Драгоманова.
Голова Науково-методичної ради Інституту фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін
Архипов О.А.,
голова Науково-методичної ради Інституту педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання
Шапошнікова І.М.

5. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів і співробітників університету.
Заступник голови Науково-методичної ради університету, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти, доктор історичних наук, професор
Потильчак О.В.

6. Різне.