З   метою   забезпечення   моніторингу  якості  освіти  в  Національному  педагогічному  університеті імені М.П. Драгоманова у 2011/2012 н. р. було здійснено низку організ аційних заходів. Зокрема, упорядковано структуру  центру моніторингу якості освіти.

У структурі  Центру моніторингу якості освіти функціонують чотири відділи:

- відділ проектування системи управління якістю педагогічної освіти;

- відділ організації контролю за навчально-виховним процесом;

- відділ соціального моніторингу;

- відділ інформаційного і матеріально-технічного забезпечення.

Основними завданнями центру моніторингу якості освіти є організація і методичне керівництво всіма видами робіт, в т.ч. науковими дослідженнями, пов’язаними з моніторингом якості освіти. Центр здійснює організацію роботи за напрямами: розроблення методики моніторингу і забезпечення якості освіти; дослідження науково-методичного забезпечення; спостереження за навчальним процесом; розроблення інструментарію для здійснення моніторингу; соціальний моніторинг, проектування на основі матеріалів моніторингу системи управління якістю освіти.