Моніторинг якості освіти:

  • створення спільно з профільними кафедрами та інститутами НПУ імені М.П. Драгоманова банку даних з діагностики якості навчального процесу;
  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень з питань моніторингу якості освіти;
  • розробка та впровадження нових технологій та методик моніторингу якості освіти;
  • інформаційна підтримка самоаналізу діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова з питань якості освіти при підготовці до процедур зовнішнього контролю (атестації, акредитації тощо);
  • розробка та проведення заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в університеті відповідно до вимог державних стандартів освіти, критеріїв та показників національної та європейської систем акредитації, та міжнародних процедур визнання освітніх програм.
Науково-методична та науково-дослідна діяльність:
  • проведення науково-методичних та аналітичних досліджень з питань моніторингу  якості освіти;
  • розробка заходів і створення відповідних засад впровадження моніторингу якості вищої освіти в університеті;
  • аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково - методичних надбань та досягнень у галузі адаптивних систем тестування, нових технологій навчання, систем управління якістю освіти;
  • участь в організації та проведенні університетських, національних та міжнародних науково - методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо, за основними напрямками діяльності Інституту;
  • розробка та видання посібників, підручників, інших методичних матеріалів, узгоджених за змістом та адаптованих до навчальних програм НПУ імені М.П. Драгоманова.