Друк

Завдання Науково-методичного центру моніторингу якості освіти

  • створення спільно з профільними кафедрами та інститутами НПУ імені М.П. Драгоманова науково - методичних засад та технологій моніторингу якості вищої освіти;
  • організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців в університеті та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу;
  • організація та проведення систематичного ректорського контролю залишкових знань.