Показати
Порядок розгляду та затвердження наукових і навчально-методичних матеріалів у НПУ імені М.П. Драгоманова
Типове положення про Науково-методичну раду факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 2019
Положення про Науково-методичну раду НПУ імені М. П. Драгоманова 2018
Положення про Центр моніторингу якості освіти
Положення про проведення декади інститутів (факультетів)
Положення про рейтингове оцінювання діяльності викладачів, кафедр та інститутів
Постанова про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти від 14 грудня 2011 р. N 1283
Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманов
Положення про Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Положення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова