Друк

Положення про Науково-методичну раду Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманов

Затверджено на засіданні Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова

від 28 лютого 2011 р. протокол № 7

Ознайомитися з положенням>>