Друк

Положення про рейтингове оцінювання діяльності викладачів, кафедр та інститутів

Затверджено ректором НПУ імені М.П. Драгоманова, академіком В.П. Андрущенком "28" травня 2010 р.

Схвалено рішенням Вченої ради університету

 Ознайомитися з положенням>>