Статті

Друк

Рекомендації до друку від 20.12.2012

Автор: Микитенко Павло. Posted in Новини

Програми

-         Програма навчальної дисципліни для ВНЗ: методичні рекомендації «Англійська мова за професійним спрямуванням: напрям підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» (за видами)». Автор: Петько Л.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма навчальної дисципліни для ВНЗ: методичні рекомендації «Англійська мова за професійним спрямуванням: напрям підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 6.020202 «Хореографія» (за видами)». Автор: Петько Л.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література». Автор: Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література». Автор: Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасна російська літературна мова (синтаксис складного речення)» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасна російська літературна мова (синтаксис складного речення)» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література». Автор: Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасна російська літературна мова» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література». Автори: Плужникова Т.І., Слива Т.В., Хруцька Н.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Стилістика російської мови» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Антоненко С.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Стилістика російської мови» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література». Автор: Антоненко С.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма спецкурсу «Культура мовленнєвого спілкування» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Антоненко С.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література». Автор: Антоненко С.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Антоненко С.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Ділова польська мова» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Ділова польська мова» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Країнознавство Польщі» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Країнознавство Польщі» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Іванова Л.П. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Польська мова (практика усного і писемного мовлення)» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Польська мова (практика усного і писемного мовлення)» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Польська мова (практика усного і писемного мовлення)» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Загальне мовознавство» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література». Автор: Іванова Л.П. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Польська мова (практика усного і писемного мовлення)» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література (російська та польська мови)». Автор: Аскерова І.А. (Інститут іноземної філології)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Відображення мовної картини світу автора у художньому тексті (на матеріалі роману О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»)» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Іванова Л.П. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання російської мови у вищій школі» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література». Автор: Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література». Автори: Аскерова І.А., Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автори: Аскерова І.А., Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Перекладацький аналіз тексту» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030302 «Мова і література». Автори: Аскерова І.А., Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Перекладацький аналіз тексту» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автори: Аскерова І.А., Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Теоретичні питання граматики української мови» підготовки магістра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 8.02030301 «Мова і література». Автори: Аскерова І.А., Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Теоретичні питання граматики української мови» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030301 «Мова і література». Автори: Аскерова І.А., Слива Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література». Автор: Смаль О.Л. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Історична граматика російської мови» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література». Автор: Смаль О.Л. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Історична граматика української мови» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література». Автор: Смаль О.Л. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи лінгвістичних досліджень» підготовки бакалавра, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020303 «Мова і література». Автори: Антоненко С.В., Кравцова Ю.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Спецкурс з проблем перекладознавства «Актуальні проблеми художнього перекладу» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Слободянюк Т.В. (Інститут іноземної філології)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Нові напрями сучасного мовознавства» підготовки спеціаліста, галузь знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальність 7.02030302 «Мова і література». Автор: Іванова Л.П. (Інститут іноземної філології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів» галузь знань 0101»Педагогічна освіта», напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». Автор Гузій Н.В. (Інститут розвитку дитини)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в освіті» напряму 0203 «Філософія», 0201 «Культурологія» спеціальності 7.030101 «Практична психологія», «Суспільствознавство», 7.030102 «Релігієзнавство», 7.020101 «Культурологія» та 8.030101 «Практична психологія», «Суспільствознавство», 8.030102 «Релігієзнавство», 8.020101 «Культурологія». Автори Снігур О.М., Дриґота Т.М.. (Інститут інформатики)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічна інформатика» галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини», 6.010202 «Спорт». Автор Володько І.В. (Інститут інформатики)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи штучного інтелекту» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальності 7.04030201, 8.04030201 «Інформатика* (математика)». Автори: Рамський Ю.С., Умри М.А., Твердохліб І.А. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Вибрані питання інформатики» 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальність 8.04030201 «Інформатика*». Автор: Умрик М.А. (Інститут інформатики)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи теорії і методів оптимізації» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальності 7.04030201, 8.04030201 «Інформатика*». Автор: Кузьміна Н.М. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Методика навчання математики» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальність 8.04030201 «Інформатика*». Автор: Тополя Л.В. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Методика навчання математики» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальність 7.04030201 «Інформатика*». Автор: Тополя Л.В. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Математична інформатика» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальність 8.04030201 «Інформатика*». Автор: Самусенко П.Ф. (Інститут інформатики)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Методологія і методи педагогічних досліджень» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальність 8.04030201 «Інформатика* (математика)». Автори: Сергієнко В.П., Кухар Л.О. (Інститут інформатики)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Управління інформаційними ресурсами» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальності 7.04030201, 8.04030201 «Інформатика*». Автор: Франчук В.М. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Спецкурс з комп’ютерної інженерії» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальність 7.04030201 «Інформатика* (математика)». Автори: Манежик М.П., Твердохліб І.А. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Логічні основи інформатики» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», напрям підготовки 6.040302 «Інформатика*». Автор: Твердохліб І.А. (Інститут інформатики)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи мікроелектроніки» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», напрям підготовки 6.040302 «Інформатика*». Автори: Сергієнко В.П., Твердохліб І.А. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Захист інформаційних ресурсів» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», напрям підготовки 6.040302 «Інформатика*». Автор: Франчук В.М. (Інститут інформатики)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Кваліметрія і діагностика навчального процесу» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», спеціальності 7.04030201 «Інформатика* (математика)». Автори: Сергієнко В.П., Бодненко Т.В. (Інститут інформатики)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Комп’ютерний переклад» галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика», напрям підготовки 6.040302 «Інформатика*». Автор: Франчук Н.П. (Інститут інформатики)

-         Програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в економіці» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050101, 8.03050101 «Економічна теорія». Автор: Кузьміна Н.М. (Інститут інформатики)

-         Навчальна програма з дисципліни «Цифрові освітні ресурси». Автор: Жабєєв Г.В. (Інститут інформатики)

-         Навчальна програма з дисципліни «Інформаційні комунікаційні технології у вищій школі». Автор: Жабєєв Г.В. (Інститут інформатики)

-         Навчальна програма з дисципліни «Технічні засоби навчання». Автор: Бронетко В.О. (Інститут інформатики)

-         Навчальна програма з дисципліни «Інформаційні комунікаційні технології у мистецтві». Автор: Бордюк О.М. (Інститут інформатики)

-         Навчальна програма з дисципліни «Інформатика». Автор: Вакуленко І.В. (Інститут інформатики)

-         Навчальна програма з дисципліни «Підготовка мереженого викладача для системи дистанційного навчання НПУ імені М.П. Драгоманова». Автор: Вакуленко І.В. (Інститут інформатики)

-         Дистанційний курс «Соціальна психологія». Автор: Перехрест В.В. (Інститут педагогіки та психології)

-         Дистанційний курс «Організація соціологічної служби». Автор: Перехрест В.В. (Інститут педагогіки та психології)

-         Дистанційний курс «Вступ до професії». Автор: Перехрест В.В. (Інститут педагогіки та психології)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка». Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (практична психологія). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.030102 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.030102 «Соціальна робота» (менеджмент соціальної роботи). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.030102 «Соціальна робота» (практична психологія). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Юридична педагогіка» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 8.010105 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автори: Черненко М.В., Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автори: Черненко М.В., Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автори: Черненко М.В., Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автори: Черненко М.В., Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Сімейне право» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Сімейне право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Екологічне право» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автори: Черненко М.В., Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Екологічне право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 7.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автори: Черненко М.В., Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне право» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Спадкове право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 7.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Спадкове право» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Черненко М.В. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи демократії і прав людини» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія держави та права» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист). Автор: Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Трудове право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист). Автори: Черненко М.В., Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільне право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист). Автор: Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи соціально-правового захисту особистості» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи науково-правових досліджень» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна робота в пенітенціарній системі України» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 7.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Соціальна робота в пенітенціарній системі України» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна робота в пенітенціарній системі України» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 8.010105 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи соціально-правового захисту населення» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки», напряму підготовки 6.0130101 «Соціологія» (соціологія освіти, соціальні комунікації). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи соціально-правового захисту особистості» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (практична психологія). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 7.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне право» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 8.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи демократії і прав людини» галузь знань 1301 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (менеджмент соціальної роботи). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи демократії і прав людини» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (практична психологія). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне право» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне право» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Житлове право України» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Житлове право України» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Житлове право України» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне право» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Кримінальне право України» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист населення). Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Правові засади соціальної роботи» галузь знань 0301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист населення). Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Правові засади соціальної роботи» галузь знань 0301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (практична психологія). Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Правові засади соціальної роботи» галузь знань 0301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (менеджмент). Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 7.010106 «Соціальна педагогіка». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільно-процесуальне право України» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 8.010105 «Соціальна педагогіка». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.010105 «Соціальна робота». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 7.010105 «Соціальна педагогіка». Автор: Кабанець О.С. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Трудове право» галузь знань 0301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист). Автори: Черененко М.В., Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Цивільне право» галузь знань 0301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист). Автори: Черененко М.В., Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія держави та права» галузь знань 0301 «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.030102 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист). Автор: Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Конституційне право України» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення», спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (соціально-правовий захист). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Конституційне право України» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист). Автор: Ковчина І.М. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Правознавство» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (практична психологія). Автор: Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Соціально-правове забезпечення населення» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» (соціально-правовий захист). Автори: Черненко М.В., Радчук І.Ю. (Інститут соціальної роботи та управління)

-         Програма варіативної навчальної дисципліни «Устаткування деревообробного виробництва» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта». Автор: Коваленко І.В.

-         Програма нормативної навчальної дисципліни «Практикум з деревообробки» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта». Автор: Коваленко І.В.

 Посібники

З Грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

-         Навчальний посібник «Редакторський практикум з дисципліни «Типологія помилок» для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування». Автор: Куляс П.П. (Інститут української філології)

-         Навчальний посібник «Лекції з курсу загальної фізики. Коливання та хвилі». Автори: Бригінець В.П., Подласов С.О., Сергієчко В.П. (Інститут інформатики).

-         Навчальний посібник «Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей 8.18010022 «Освітні вимірювання», 8.15010005 «Державне управління у сфері освіти», 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. Автори: Гребінник Л.В., Петько Л.В., Олефіренко Т.О., за ред. Андрущенка В.П. (Інститут іноземної філології)

-         Навчальний посібник «Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей 8.01020101 «Фізичне виховання», 8.01020301 «Фізична реабілітація», 8.01020201 «Спорт» (за видами)» для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. Автори: Петько Л.В., Гребінник Л.В., Блохін О.В., за ред. Гончарова В.І. (Інститут іноземної філології)

-         Навчальний посібник «Німецька мова для вступників до магістратури зі спеціальностей 8.01010301 «Технологічна освіта» (за видами), 8.0202701 «Дизайн», 8.02020501 «Образотворче мистецтво» (за видами)» для студентів, бакалаврів та аспірантів ВНЗ. Автори: Петько Л.В., Гребінник Л.В., Олефіренко Т.О., за ред. Гончарова В.І. (Інститут іноземної філології)

 Посібники

-         Навчальний посібник «Загальна психологія з практикумом». Автор: Виходцева О.А. (Інститут природничо-географічної освіти та екології)

-         Навчальний посібник «Словник термінів образотворчого мистецтва». Автор: Шевнюк О.Л. (Інститут педагогіки та психології)

 Методичні рекомендації

-         Методичні рекомендації «Вікова та педагогічна психологія». Автор: Дьоміна Г.А. (Інститут соціальної роботи та управління)