Статті

Друк

Семінар-тренінг в Інституті соціальної роботи та управління

Автор: Микитенко Павло. Posted in Новини

Фото 1З ініціативи Центру моніторингу якості освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова в лютому 2013 року для інститутів університету буде проведено серію семінарів-тренінгів «Основи конструювання тестів та можливості середовища MOODLE». Мета семінарів поширити інформацію про можливості середовища MOODLE для побудови дистанційних курсів, проведення занять та комп’ютерної діагностики знань студентів, навчити викладачів університету основам правильного конструювання тестів та аналізу результатів тестування з метою використання в поточному та підсумковому контролі та для формування загальноуніверситетської бази тестових завдань (Наказ ректора № 10 від 13 січня 2012 року) 
Першим в графіку проведення семінарів був Інститут соціальної роботи та управління, захід відбувся 5 лютого 2013 року. Доповіді співробітників Центру Макаренко Олени Леонідівни «Основи конструювання тестів» та Микитенка Павла Васильовича «Використання середовища MOODLE для комп’ютерної діагностики» викликали зацікавлення аудиторії, багато запитань та жваву дискусію.
 Фото 2Фото 3 
Проведений семінар-тренінг – це важливий крок до створення трирівневої системи самооцінювання якості роботи університету.